Prosinec 2014

5.12.2014

Čím se baví senioři ve volném čase

To byla  výstava ručních prací seniorů, která se konala v hale Domu techniky ČVUT v Kladně na Sítné.

Výstavu navrhla a do zdárného konce dovedla

pani Hana Němcová předsedkyně Krajské rady SDČR.

Stůl  Oázy z Lidic.

Nádherné výrobky . Vše přírodní – šišky, žaludy, kaštany a semínka.

Výstavy se zúčastnila i Střední hotelová škola v Kladně ukázkou

vánočního stolování.

Doufáme, že tak jako nám, tak se líbila výstava i návštěvníkům, kteří se přišli na výstavu podívat.

6.12.2014

Dostali jsme pozvání do Kněževse u Prahy na

Čaje pro seniory

 aneb Mikulášské posezení pro mírně pokročilé.

Akci pořádal OÚ  za vydatné pomoci volejbalového oddílu TJ SOKOL Kněževes , LURO a

spousty ochotných rukou.

Součástí podvečera byla i soutěž  o Kněževeského Mikuláše.

Každý kdo přinesl čerta, anděla nebo Mikuláše v jakékoli podobě, vyrobeného z jakéhokoli materiálu,  se mohl zúčastnit.

Tak jsme se také přihlásili se svými výrobky.

Celý večer hrála k tanci i poslechu kapela pana Ladislava Krupičky.

Mnozí si i zazpívali.

Překvapením večera byly Číčovické dračice, které předvedly country tance.

Vystoupení děvčat bylo moc pěkné.

Po mnohých poděkování vběhl do sálu čert, anděl a Mikuláš.

Někteří z nás museli říct básničku, abychom dostali od Mikuláše dárek.

No a došlo i na vyhlášení  vítězů. Výtvory hodnotila porota z řad seniorů.

A představte si, získali jsme 1.,2.,4. místo a mimořádnou cenu.

Byli jsme moc rádi, že se naše výrobky líbili.

A na konec ještě společné foto jako vždy.

Moc se nám Mikuláš v Kněževsi líbil. Bylo pěkné posedět mezi přáteli a popovídat si.

Moc Kněževeským přejeme do budoucna hodně takovýchto setkání.

Tam člověk zapomene na všechny neduhy a starosti.

8. – 11.12.2014

Prodejní Vánoční výstava ve Fontáně na Kladně.

Nejdříve přišly děti ze Základní školy na Kladně zazpívat koledy.

A protože zpívaly moc pěkně, dostaly za odměnu sněhuláčky co tvořily seniorky ve Fontáně.

Potom pani ředitelka Mgr. Libuše Homolková přivítala náměstka primátora pana

Ing. Vladimíra Mouchu

a otevřela výstavu.

I pro pana náměstka byl připravený dárek vyrobený seniorama ve Fontáně.

Výstava byla moc pěkná. Myslíme, že se vydaříla.

12.12.2014

jsme si u nás v Oáze udělali společný Štětrý večer.

Upekly se řízky, uvařily brambory…

…prostřel se svátečně stůl…

…vyzdobily se všechny kouty Oázy…

…rozsvítily se svíčičky…

… a byla večeře…

…pozvání přijala i pani starostka Veronika Kellerová…

… po večeři se nejdříve gratulovalo ke krásným 80 tinám…

…příprava na přípitek, přijela se na nás podívat i bývalá pani ředitelka…

…tak hlavně na zdraví…

…a jako každý rok, přišly nás potěšit děti z místní MŠ…

…protože hezky předvedly vánoční scénky a moc hezky zazpívaly koledy, dostaly odměnu…

…mezitím, co jsme sledovali děti, dorazil Ježíšek…

…rozdávání dárků…

…přišel mezi nás i pan učitel Marek Veselý.

Myslíme, že se nám ten Štědrý večer povedl a budeme na něj rádi vzpomínat.

VŠEM

kdo se na našich stránkách zastaví, počte si a podívá se, těm všem přejeme krásné prožití vánočních svátků.

26.12.2014

Ještě vánoce s dětma.

Tak na  zdraví !

To si necháme na Silvestra.

Tak a je na řadě Silvestr a Nový rok.

Ještě kominíčka pro štěsí .

Hezkého Silvestra a do Nového roku vstupte tou správnou nohou.

Hodně štěstí, zdraví a pohody vám přejí obyvatelé Oázy.